Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου BLOSSOM

1. Η BLOSSOM

Η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «BLOSSOM & HYPNOBIRTHING GREECE», δημιούργησε την ιστοσελίδα www.blossombirth.gr (στο εξής και BLOSSOM), προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες πληροφορίες και πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Η χρήση και το περιεχόμενο του ιστότοπου της BLOSSOM διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης, τους οποίους παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά, καθώς κάθε φορά που επισκέπτεστε, έχετε πρόσβαση ή κάνετε χρήση του ιστότοπου της BLOSSOM συμφωνείτε, αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς και συμμορφώνεστε πλήρως με αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε σε χρήση του ιστότοπου BLOSSOM.

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Με την χρήση των πληροφοριών αλλά και των υπηρεσιών που παρέχονται από την BLOSSOM συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Δήλωση αποποίησης ευθύνης και τους κάτωθι όρους χρήσης:
2.1 Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης του BLOSSOM.
2.2 Η χρήση των τεχνικών που παρουσιάζονται στο BLOSSOM δεν υποκαθιστά τη συμβουλή ή την παρουσία, κατά τη γέννηση ή οποιοδήποτε μέρος της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της λοχείας, ενός ειδικευμένου ιατρού, μαιευτή/μαίας ή μαιευτήρα/γυναικολόγου. Δεν αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα ούτε αποτελεί εναλλακτική λύση της κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης ή της επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αμφιβολίες έχετε σχετικά με τη χρήση του BLOSSOM και των υπηρεσιών του, οι οποίες προκύπτουν από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος, θα πρέπει να συζητηθούν από εσάς μαζί με τον επαγγελματία υγείας που έχει αναλάβει τη φροντίδα σας, ώστε να επιβεβαιώσει σε εσάς ή σε τρίτους την ασφάλεια ή την καταλληλότητα των προγραμμάτων/συνεδριών πριν τα/τις ξεκινήσετε.
2.3 Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού και οι υπηρεσίες μας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της λήψης κατάλληλης ιατρικής γνώμης ούτε αποτελούν υποκατάστατο των επαγγελματικών ιατρικών συμβουλών, της διάγνωσης και της θεραπείας και δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές ούτε προσομοιάζουν στην οποιαδήποτε σχέση μεταξύ ιατρού και ασθενή/πελάτη. Τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται για ίδιον λογαριασμό και με γνώση και αποδοχή ίδιου κινδύνου στις οποίες προβαίνει o επισκέπτης / χρήστης με δική του πρωτοβουλία, ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
2.4 Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το BLOSSOM και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτήν δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Παρόλο που προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτούμε από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν προβαίνουμε σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες στον ιστότοπο ή μέσω αυτού πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.
2.5 Σύνδεσμοι (Hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (Websites): Το BLOSSOM δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων (ιστότοπων), των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο επισκέπτης / χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Η BLOSSOM διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας που ρητώς δεν αναφέρεται στην παρούσα) σχετικά με όλες τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο της BLOSSOM ή μέσω αυτού από τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, λογότυπων, εικαστικού και ηχητικού υλικού και όσων ακόμη παρέχονται από εμάς και ρητώς δεν αναφέρεται στην παρούσα) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
3.2 Απαγορεύεται εν όλω ή έστω εν μέρει η αντιγραφή, πώληση, τροποποίηση, μεταφόρτωση, δημοσίευση ή αναδημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας, εγγράφου, παρασχεθέντος υλικού ως ανωτέρω και σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας. Ωστόσο, έχετε δικαίωμα να εκτυπώσετε και/ή να μεταφορτώσετε πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση χωρίς όμως να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας μας.
3.3 Αναφορά πηγής προέλευσης: Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου από την χρήστη/επισκέπτη, θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς την πηγή της προέλευσής του.
3.4 Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία: Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών μας λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η εταιρεία μας και ο ιστότοπός μας διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.
3.5 Προϊόντα Πνευματικής Ιδιοκτησίας τρίτων: Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στο BLOSSOM, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο BLOSSOM δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και τα cookies στην Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

5. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

5.1 Τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης: Το BLOSSOM έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, αν συντρέχουν λόγοι για κάτι τέτοιο, και χωρίς προειδοποίηση, ενημερώνοντας παράλληλα το παρόν κείμενο με τις προσθήκες ή τις τροποποιήσεις που επιφέρονται και ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του BLOSSOM, οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Η χρήση του BLOSSOM ύστερα από την ανακοίνωση της τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή της εν λόγω τροποποίησης εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη.
5.2 Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
5.3 Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστότοπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο.
5.4 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.
5.5 Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστότοπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα ή σε θέματα που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο eftychia@blossombirth.gr.

Pin It on Pinterest