Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «BLOSSOM & HYPNOBIRTHING GREECE» (στο εξής και «BLOSSOM») σέβεται τη σημασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται να τα επεξεργασθεί σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR). Στη συνέχεια του παρόντος εκθέτουμε τις αρχές, βάσει των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παρέχονται από εσάς μέσω του παρόντος ιστοχώρου www.blossombirth.gr και κατά περίπτωση συλλέγονται από εμάς, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση.
Ο Ιστότοπός μας www.blossombirth.gr (εφεξής «Ιστότοπος») απευθύνεται τόσο σε ενδεχόμενους αντισυμβαλλομένους μας, όσο και στο ευρύ κοινό. Ακολουθώντας συνδέσμους που παρέχονται στον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να μεταβείτε σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες επισημαίνουμε ότι διέπονται από διαφορετικούς όρους χρήσης και διαφορετική πολιτική απορρήτου ως προς τη διαχείριση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οπότε η BLOSSOM δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι η ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «BLOSSOM & HYPNOBIRTHING GREECE», που εδρεύει στην Σωκράτους & Ζαΐμη 4, Τ.Κ. 15127, Μελίσσια Αττικής, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του παρόντος Ιστότοπου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), ο οποίος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων κατά τον νόμο.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): eftychia@blossombirth.gr

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ:
3.1 Πληροφορίες σχετικά με εσάς συλλέγονται:
• Μέσω των cookies του browser που χρησιμοποιείτε κατά την πλοήγησή σας στον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιείτε, για τους σκοπούς της διαχείρισης του συστήματός μας, αλλά και για στατιστικούς σκοπούς (για να καταρτίζουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες στον Ιστότοπό μας). Οι πληροφορίες αυτές δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα κανενός φυσικού προσώπου.
• Κατά την χρήση της Φόρμας Επικοινωνίας, όταν αναρτάτε ένα σχόλιο ή ζητάτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, με στόχο να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.
• Κατά την χρήση της Φόρμας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με στόχο να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας και να σας παράσχουμε την κατάλληλη απάντηση.
• Κατά την χρήση της Φόρμας Εγγραφής του Ιστότοπού μας, προκειμένου να συνάψουμε την αντίστοιχη σύμβαση μαζί σας.
3.2 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή άλλες διαδραστικές ενέργειες στον Ιστότοπό μας.
• Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό για προωθητικές ενέργειες μέσω του Ιστότοπού μας (συμπεριλαμβανομένου του Newsletter μας).
• Όταν συμπληρώνετε την Φόρμα Επικοινωνίας, την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Φόρμα Εγγραφής του Ιστότοπού μας.
3.3 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να συλλέγονται:
Ανάλογα με τον σκοπό της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας, μπορεί να σας ζητηθούν από μέρους της BLOSSOM βασικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ., τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς για την καλύτερη από εμάς παροχή των υπηρεσιών μας. Η BLOSSOM δεσμεύεται:
• να επεξεργάζεται το είδος και τον όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιορισμένα, στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για τη συγκεκριμένη διαδικασία επεξεργασίας.
• να διασφαλίζει ότι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
• να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για όσο διάστημα αυτά παραμένουν στην διάθεσή της.
• να μην επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που σας γνωστοποιούνται κατά την πρώτη σύνδεσή σας με τον Ιστότοπό μας.
• να μην αποκαλύπτει τα δεδομένα σας προς τρίτο, παρά μόνον εάν έχει προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότησή σας ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
• ότι σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α.
Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε το δικαίωμα να ελέγχετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποβάλλονται από την BLOSSOM σε επεξεργασία. Έχετε επίσης το δικαίωμα τροποποίησης, περιορισμού, διαβίβασης ή διαγραφής των δεδομένων που σας αφορούν, επικοινωνώντας μαζί μας, με τους ως άνω τρόπους επικοινωνίας.
Εάν αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλους ανθρώπους σε εμάς δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν εξαρτάται από το σκοπό της συλλογής τους, ως ακολούθως:
• Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που δίδετε στην ενότητα σχολίων/επικοινωνίας θα τηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την αποστολή του σχολίου σας προς την BLOSSOM ή από την απάντησή μας προς εσάς.
• Τα άλλα στοιχεία επικοινωνίας που μας παρέχετε για να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή άλλες διαδραστικές ενέργειες στον Ιστότοπό μας διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ενέργεια.

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας. Αυτή η επεξεργασία γίνεται για διάφορους σκοπούς μεταξύ των οποίων για την αποστολή διαφημιστικού υλικού. Οι πάροχοι τρίτα μέρη δεσμεύονται από όρους εμπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε και την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων.
Οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος (ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία) ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αποστέλλοντας το σχετικό αίτημά στην Φόρμα Επικοινωνίας.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – COOKIES
Δεδομένου ότι η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, η BLOSSOM καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και ο Ιστότοπός μας φέρει πιστοποιητικό ασφαλείας – Κρυπτογράφηση.
6.1 Κρυπτογράφηση
Σε όποιο σημείο του Ιστότοπού μας εισάγετε προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ, υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας έως ότου αυτή φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεστε με την BLOSSOM όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της BLOSSOM κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας πρώτα τις κρυπτογραφεί με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα του Ιστότοπού μας πρώτα αποκρυπτογραφεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, με το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία), και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται.
6.2 Cookies
Στον Ιστότοπό μας γίνεται χρήση Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στον Ιστότοπό μας να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβασή τους στον Ιστότοπό μας και να βελτιώνει το περιεχόμενο του Ιστότοπού μας.
Τα μη προσωπικά στοιχεία που συλλέγει, περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα και αυτό του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP), το domain, τον αριθμό, την ώρα και την ημερομηνία προηγούμενων επισκέψεων, την έναρξη και τη λήξη της επίσκεψης, τις επιλογές του χρήστη ανά επίσκεψη. Τα Cookies μας βοηθούν να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, βελτιώνοντας την διαδικτυακή εμπειρία των χρηστών κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην ιστοσελίδα μας.
Τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες του χρήστη και δεν οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Επίσης, μέσω των Cookies, δεν αποκτάται πρόσβαση στα αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
Η BLOSSOM χρησιμοποιεί Cookies προκειμένου:
• Να διατηρείται η σύνδεση των χρηστών στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies («Αναγκαία»).
• Να εντοπίζει (κάνει track) τις κινήσεις και προτιμήσεις του χρήστη μέσα στη σελίδα (Google).
• Να αναλύει ορθά την επισκεψιμότητα του Ιστοτόπου στο Google Analytics.
• Να σημειώνει ότι ο χρήστης αποδέχτηκε την προειδοποίηση περί Cookies, να κρατάει την πληροφορία και το προειδοποιητικό μήνυμα να μην εμφανισθεί δεύτερη φορά (στον ίδιο browser και εφόσον δεν έχει διαγράψει τα Cookies στον browser αυτό).
• Να σημειώνει τη γλώσσα προτίμησης του χρήστη.
• Να σημειώνει το session του χρήστη. Κρατάει το κλειδί (μοναδικό) του session που δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την πρώτη επίσκεψη στη σελίδα.
• Να κρατάει πληροφορίες για τον τύπο του browser, τη γλώσσα του browser, ώρα και ημερομηνία επίσκεψης του Ιστότοπού, αν ο χρήστης επισκέφτηκε τον Ιστότοπό κατόπιν επίσκεψης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον, παρέχεται, μέσω της BLOSSOM, δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες για διαμοιρασμό του περιεχομένου BLOSSOM, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά αναφέρονται τα LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram και Pinterest) αφού προηγουμένως δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Κατά το διαμοιρασμό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εγκαθιστούν τα δικά τους cookies στην τερματική συσκευή του επισκέπτη/χρήστη, τα λεγόμενα cookies τρίτων (third party cookies). Η BLOSSOM δεν σχετίζεται με την εγκατάσταση και χρήση των cookies αυτών ούτε συλλέγει σχετικά στοιχεία. Η BLOSSOM αποθηκεύει μόνο την επιλογή του χρήστη για ενεργοποίηση της δυνατότητας διαμοιρασμού περιεχομένου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.aboutcookies.org.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της BLOSSOM, ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεσή σας. Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr ή σε οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή βάσει του GDPR.

8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η BLOSSOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις θα αναρτώνται στη παρούσα θέση του Ιστότοπού μας.

Pin It on Pinterest